Specjalizujemy się w tworzeniu rozwiązań informatycznych do automatyzacji procesu przetwarzania dokumentów. Nasze rozwiązania pozwalają uzyskać większą wydajność i niezawodność podczas procesu kopertowania.

Oferowane rozwiązania mają na celu wyeliminować możliwość pomyłki przy kopertowaniu.

  • Integrity Checking
  • Matching Control